INFORMACJE O LOKALU

Klient:
na działalność produkcyjno – magazynową
Lokalizacja:
poziom 0
Powierzchnia lokalu:
228,6 m²
Cena:
czynsz miesięczny oraz opłaty za energię elektryczną i cieplną wg zużycia

OPIS LOKALU

Wydzielony fragment hali na działalność produkcyjno – magazynową.
Wjazd bezpośrednio z poziomu gruntu od strony zachodniej. Brama 300 x 300 cm.