INFORMACJE O LOKALU

Klient:
na działalność produkcyjno – magazynową
Lokalizacja:
poziom 0
Powierzchnia lokalu:
228,6 m²
Cena:
czynsz miesięczny oraz opłata za energię elektryczną i cieplną (PEC Gliwice)

OPIS LOKALU

Wydzielony fragment większej hali na działalność produkcyjno – magazynową.
Wjazd bezpośrednio z poziomu gruntu od strony zachodniej. Brama 300 x 300 cm. Siła. Węzeł sanitarny.